Jak pracuję?

Moja praca to tak naprawdę moja pasja. Lubię pracowac tak, aby zarówno osoba wspólpracująca ze mną jak i ja, była zadowolona z efektów pracy. Jestem zdania, że jeśli coś robić, to robić to dobrze. Zawsze na 100%.
1

INFORMACJA

Początek pracy wymaga wnikliwej rozmowy z klientem, dzięki której staram się wyłuskać konkretny cel jaki ma zostać osiągnięty oraz istniejące ograniczenia projektowe. Na tym etapie klient powinien poświęcić swój czas na spotkanie i omówienie wszystkich aspektów projektu.

2

PLAN

Zebranie materiałów wstępnych i inspiracji. Na tej podstawie powstaje makieta, która pozwala na zorganizowanie planu wykonania całości projektu przez określenie hierarchii Priorytetów. Oczekuję od klienta przygotowania wszystkich materiałów, które mogą być potrzebne do realizacji projektu wszystkich aspektów projektu.

3

SZKIC

Przenoszę pomysły na wstępne projekty, które sygnalizują w jaki sposób może być wyświetlana zawartość oraz wydźwięk projektu. Razem z klientem omawiamy i wybieramy najlepsze szkice.

4

PROTOTYP

Uszczegółowiona wersja szkicu. W zaawansowanych projektach jak strony www, czy aplikacje mobilne - przełożenie grafiki na interaktywny prototyp.

5

TEST

Sprawdzam czy dany projekt spełnia wszystkie wytyczone cele w specyfikacji. Mogę przez to ocenić i odnaleźć pułapki oraz dodatkowe wymagania, wynikłe na tym etapie.

6

DYSKUSJA

Dostarczenie sprawdzonego prototypu klientowi do weryfikacji zarówno koncepcji jak i szczegółów realizacyjnych. W tym miejscu potrzebna jest wyjątkowa uwaga klienta do przygotowania listy ewentualnych poprawek.

7

PODSUMOWANIE

Przygotowuje i dostarczam ostateczną wersję. Jeśli koncepcja się nie sprawdziła następuje powrót do kroku 3, gdzie wybieram inny szkic lub przygotowuje nowe.

Masz pomysł na projekt?     napisz do mnie